Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Assertions-træning

Når vi har behov i forhold til andre, har vi en tendens til at reagere på en af to måder: Enten opgiver vi vore behov, fordi vi ikke tør stå fast på dem, eller vi tyer til aggression for at kunne trumfe vore behov igennem.

Målgruppe
Kurset henvender sig til virksomheder, hvor man har brug for at få en bedre "omgangstone". I pressede perioder kan der udvikle sig respektløse måder at tiltale hinanden på, og disse negative vaner kan være svære at bryde. Derfor tilbydes assertionstræning.

Indhold
Kurset gennemgår en assertiv måde at handle på i samspillet med andre, der er baseret på åbenhed og gensidig respekt. Assertiv adfærd indebærer, at du er i stand til at udtrykke dine følelser, meninger og behov klart og ærligt uden at krænke andre. Kurset indeholder en gennemgang af begrebet assertion med de psykologiske begreber, der knytter sig hertil. Der bliver endvidere præsenteret og indøvet forskellige sproglige assertive teknikker, og deltagerne får en forståelse for den betydning som kropssproget og vore følelser har for en assertiv adfærd.

Pris: 1950 kr. pr time eks. moms + kørsel

Deltagerantal: max 25 personer

Kursusleder: Psykolog Susanne Master