Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Familier

Forældreroller
Ens forældrerolle kommer jo på en prøve, når børnene kommer. Tidligere kunne man i højere grad fortsætte i de gamle spor og føre den gamle lærdom fra egne forældre videre til sine børn. Det har den hastige udvikling i vores årtier sat en stopper for. Vi lever i en moderne kultur, hvor gamle tiders traditioner bliver erstattet af nye, og i dag sættes krav til forældre om at reagere ud fra egne overbevisninger. Der er derfor i dag et meget stort behov for familierådgivning. Man ser i dag tit unge forældre gøre det modsatte af deres egne forældre i håbet om, at børnene ikke skal udsættes for de samme fejltagelser, som de selv har været udsat for. Det modsatte kan dog have en ligeså uheldig virkning. Derfor kan det være klogt at rådføre sig i den svære opgave, som forældrerollen kan være.
TIL TOP

Børneopdragelse
Der er ting eller måder at være på, som vi ikke ønsker at give videre til vores børn, og næsten alle forældre forsøger at gøre deres bedste til, at børnene får de mest optimale opvækstvilkår. Alligevel kommer vi som forældre tit til kort. Hvad har vi gjort forkert? Intet liv er helt optimalt. Vi bliver hele tiden forstyrret udefra af forhold, som vi ikke havde regnet med, og det påvirker naturligvis vores børn. Hvis vi som forældre ikke har det godt, fordi vi er pressede, så er børnene ofte de første, der opdager det, og lige præcis der har vi ikke brug for, at de modarbejder os, men det gør de. Børn reagerer, når noget går galt. Det handler ofte om de forventninger, vi har til dem. Måske har vi tolket dem forkert? Vi troede måske, de havde det ligesom os? Men nej, børn er gode til at gøre os opmærksomme på vores forstyrrelser. De kan også være uhyggelig loyale, fordi de også vil os det bedste. Det kan være lettere for folk udefra at se, hvad der foregår, fordi vi som forældre oftest er ret sårbare og dermed forblændet, når det gælder vore børn.
TIL TOP

Kulturelle forskelligheder
Som forældre kommer vi fra hver vores kultur, og tit er den ret forskellig, fordi vi ofte tiltrækkes af noget, der er helt forskelligt fra vores egen. Har vi selv en lille familie, kommer vi måske ind i en stor. Er man selv meget aktiv, er partneren måske passiv. Også livsværdierne er forskellige. Det er klart, at det må give nogle problemer og udfordringer i forhold til børneopdragelsen. Men, hvad skal man gøre i forhold til partneren og til børnene? Vores svar her fra Psykologhuset er, at man skal skabe sin familie selv. Intet er, som det var engang, og to forskellige kulturer kan blive til en tredje kultur, når man som familie hele tiden arbejder på at rydde fortiden op efter sig. Nogle gamle værdier skal opgives og andre skal prioriteres højere, så der hele tiden er plads til nye impulser udefra. Det er her psykologen kan komme ind i billedet, som rådgiver

Skilsmisser
Det er ikke altid, det lykkes, at fortsætte med at være familie. Forskellighederne bliver måske for store, eller det viser sig, at man er for ens. Når der er børn, er skilsmisser næsten altid forbundet med en meget stor ulykke. Børnene bliver ulykkelige, splittet i to. Hvem skal de holde med? Børn holder oftest med begge forældre. De er generelt bund loyale, og hvis mor forventer det, så kan de godt kritisere far, og omvendt, når de så er hos far, så er det ham, de holder med. Vores råd er derfor: Hold børnene udenfor og skån dem for jeres uenigheder. Børn kan udmærket lære, og de ved det sikkert allerede, at mor vil have det på en måde, far på en anden. Jo bedre I kan samarbejde, jo lettere bliver det for jeres børn. Her kan psykologen have en vigtig funktion, for er det først gået rigtig galt, så kan det være svært at redde. Derfor er vores råd, at man kommer I tide.

Sammenbragte børn
Bliver man skilt, når børnene er små, så er sandsynligheden jo stor for, at man møder en anden, der også har børn. Bedst som man troede, at man var sluppet for bøvlet med at samarbejde, vågner man op til en ny tilværelse med flere børn og flere foræl-dre. For mange blegner denne ulempe heldigvis med tiden, fordi vedkommende har fundet sig en partner med hvem kemien bedre passer sammen Familien bliver større og de gamle "lig i lasten forsvinder". For andre dukker de gamle spøgelser op igen. Det hele gik for hurtigt, og det blev næsten som det var før, bare på en anden måde.