Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Grupper

Psykologhuset er kendt for sin gruppeterapi. Vi har hele tiden mange grupper i gang inden for forskellige temaer. Alle starter i individuel terapi for i højere grad at få konkretiseret den problematik, man kommer for. Derefter kan der vælges en gruppe, som vedkommende vil passe ind i.
Nogle mennesker er slet ikke vant til at åbne sig op og snakke om sine problemer med andre. Det kan man lære i en gruppe. Man kan også lære at blive bedre til at beskytte sig selv, for det at åbne op betyder også, at man bliver mere sårbar. Samtidig kan man få et indblik i, hvad andre slås med, og der kan ofte være gode råd at hente.

I en gruppe kan man også blive bedre til at udvikle sine sociale kompetencer. Man kan af gruppedeltagerne få en respons på, hvordan man udtrykker sig, og måske får man derved en ny indsigt i sig selv. Ikke alle vaner er lige befordrende for at skabe en god kontakt. Det kan være, man gør noget, man slet ikke er klar over, noget der skubber andre mennesker væk. I gruppeterapi kan gamle vaner opdages, fordi der er mange øjne, der ser. I en gruppeterapi kan gamle vaner også ændres. Nye handle-måder kan komme til at overtage gamle. Disse kan være mere brugbare og hensigtsmæssige og medføre, at man får mere ud af sin kontakt til andre mennesker.

Grupper etableres efter behov både om dagen og om aftenen. Vi har altid mindst en voksengruppe og en ungdomsgruppe kørende løbende. Disse grupper er ledet af en eller flere af husets psykologer. Temaerne kan være meget forskellige, men vi forsøger at lave grupperne, så problematikkerne kommer til at passe sammen. Vi kan eksempelvis tilbyde:

  • Kropsorienteret gruppeterapi for voksne
  • Sorggrupper
  • Pårørende til alkoholikere
  • Personer udsat for vold og overgreb
  • Unge med personlighedsforstyrrelser
  • Det handler om at være fed

Kropsorienteret gruppeterapi for voksne
Målgruppe er almen menneskelige problemer. Når fokus lægges på kroppen, er det, fordi krop og hoved ikke altid taler samme sprog. Den pågældende kender måske sit problem temmelig godt, men mangler redskaber til at ændre på det. Derfor lægger vi fokus på kroppen, fordi den meget ofte kan fortælle os, hvilken vej vi skal gå. Kroppens følelser lyver sjældent.
Gruppedeltagerne skal være indstillet på at ville engagere sig i de andres problemstillinger. Gruppen mødes ca. 4 timer pr. gang hver anden uge.

Sorggruppe
En åben sorggruppe består af en psykolog og op til 8 - 9 deltagere med alle former for tab. Efterhånden som deltagerne gennemlever sorgens følelser og bliver klar til at forlade gruppen, kan nye komme ind.
Gruppen mødes med psykologen 2 timer hver anden uge, hvor hver deltager fortæller om forløbet siden sidst, og hvad vedkommende har arbejdet med. Hver samtale afsluttes med at definere af en ny hjemmeopgave. Efter den individuelle terapi i gruppen samles deltagerne uden psykologen til socialt samvær i ½ - 1 times tid før hverdagen vender tilbage.

Pårørende til alkoholikere
Børn og ægtefæller til alkoholikere er ofte gennem en årrække blevet offer for mange krænkelser og overgreb, der sidder som ar på sjælen. Der er ligheder der går igen. Uforudsigeligheden gør sårbar og øger kontrolsystemet. Hvad der engang måske var praktisk fungerer ikke længere. Gruppeterapien sætter øjnene på de gamle vaner, som ikke mere er brugbare, og det kan være en stor hjælp, at høre andres historier og måder at overleve dem på. I behandlingen arbejdes der med indsigt i følelsesmæssige reaktioner og med ændring af de uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, der belaster hverdagen.

Personer udsat for vold og seksuelle overgreb
Denne gruppe er nært beslægtet med den ovenstående. Problematikken er dyberegående og ret ødelæggende for personligheden. Derfor går vi stille til værks. De mange forsvarssystemer, som individet har opbygget gennem længere tid, bliver respekteret, idet det tager tid at ændre på strukturen. Ofte er overgrebet også forbundet med en kærlighed til krænkeren, som kan være svær at slippe. Metodisk anvender vi bl.a. psykodynamiske og kognitive metoder, der sigter mod at opnå større indsigt og forståelse af personens konkrete symptomer og at opnå nye handlemåder i forhold til disse vanskeligheder

Unge med personlighedsforstyrrelser
Vi lever i en kultur, hvor personlighedsforstyrrelser bliver mere og mere almindelige. Vi har i Psykologhuset god erfaring med unge, der har forsøgt selvmord, eller lige er blevet udskrevet fra psykiatrisk hospital efter en depression, hashpsykose eller lignende. Her arbejder vi i et tæt samarbejde med netværket, familien, skolen, psykiateren m.fl. I starten før den unge kommer i gruppeterapi, har vi forældrene i egenterapi, fordi vores erfaring er, at de også har deres andel af problemet. De fleste forældre er meget bekymrede for den unge og ofte heller ikke uden grund. Bekym-ringerne fastholder den unge i en uhensigtsmæssig destruktiv protest, som øger angsten for adskillelse. Først hjælper vi forældrene med at bearbejde deres separa-tionsangst, og når denne er aftaget, ser vi store fremskridt hos den unge.

Efter længere tids individuel terapi med den unge sluses denne over i en gruppe med tilsvarende unge. Da problemstillingen er så tung at bære alene og dermed også at dele med andre, er der god mening i, at der er en psykolog tilstede. Psykologens opgave er også at lære de unge at beskytte sig. Vi finder sædvanligvis meget store ressourcer og megen kreativitet bag de unges forsøg på selvstændiggørelse, men først, når disse positive kræfter rigtig får overhånd, kan vi tænke på at slippe dem fra gruppen.

Det handler om at være fed
Gruppeterapi handler om at hjælpe sig selv og andre ved at få indsigt i vore bevidste og ubevidste forestillinger, og herigennem frembringe mulighed for lettende forandring. For at sikre en støttende, venlig og konstruktiv proces leder og deltager to psykologer i gruppens arbejde. Desuden indledes hver gang med et kort teoretisk og forhåbentlig undrende oplæg om fedmens oprindelse og vedligeholdelse.

Gruppens medlemmer har alle tavshedspligt og alle skal undervejs lære at deltage aktivt og bidrage med sig selv, hvilket garanterer, at alle får noget ud af at være i gruppen, og at ikke bare nogle få gør sig sårbare og kendte.

Gruppens primære formål er ikke at frembringe grobund for begyndende vægttab, men snarere at give muligheden herfor, ved at fremme forståelse, omsorg og indsigt i dit eget liv eget liv.