Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Gruppeterapi med tilskud fra Sygesikringen

Vi er nu begyndt at lave gruppeterapi for unge mellem 18-38 år, der har lægehenvisning med begrundelse: Lette til moderate depressioner (kategori 10 på sygesikringshenvisningen)
Med tilskud fra Sygesikringen gør en lægehenvisning det muligt for ovenstående klientel at deltage med en egenbetaling på ca. 300 kr. pr. gang ( Forsikring Danmark giver yderligere et tilskud på 100 kr.).

Formålet med grupperne er at nå dig, der:

  • på grund af depression er begyndt at isolere dig fra din sociale verden.
  • ikke har lyst til at tale om din tilstand, fordi du føler dig nedtrykt
  • har mistet din energi og livslyst
  • der ikke orker at passe dit arbejde eller uddannelse
  • der i din hemmeligholdelse drænes for energi og mister din koncentration
  • der har en følelse af ikke at "kunne følge med"

Begrundelser for at anvende gruppeterapi:
Vi mener, at det kan være gavnligt for dig med let til moderat depression at møde ligestillede, der har samme problematik. Sædvanligvis vil I fra denne gruppe have overskud nok til at lytte og spejle jer i de andres problematikker. Spejlingen kan ved psykologens hjælp få en legaliserende virkning af det fælles problem, så jeres selvfølelse styrkes. Du får mulighed for at se dit eget problem i de andre og får samtidig mulighed for at lære af dine medkursister. Gruppeterapien har også en forebyggende effekt, så depressionen ikke forværres. Den minimerer jeres angst og utryghed, og vi hjælper jer med at komme op på "hesten" igen, så I ikke fastholdes i sygdom.

Efter en forsamtale visiteres I ud i egnede grupper.

Vi åbner her i efteråret nye grupper onsdage fra kl. 16-18 på Guldsmedgade 20 i Århus.

Kontakt per@thorseth.dk eller ring 2030 1560.