Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Jobafklaring

Vi tilbyder job-afklarende forløb, hvor vi går i dybden med den pågældende deltager, der som oftest har været uarbejdsdygtig i en længere periode efter langvarig sygdom, stress, udbrændthed eller depression.

Målgruppe
Tilbuddet henvender sig til store virksomheder med muligheder for jobrotation eller kommuner, der har behov for at få langtidssygemeldte personer tilbage til arbejdsmarkedet.

Indhold
De enkelte deltagere vil gennem forløbet få arbejdet med de blokeringer, der gør, at de ikke har været istand til at varetage deres job.Endvidere vil der blive arbejdet fremafrettet med henblik på en ansættelse. Ubrugte ressourcer vil komme frem i lyset sideløbende med, at de gamle spøgelser bliver manet i jorden, og med denne forandring/afklaring kommer deltagerne "på skinnner" igen.
Nogle vender tilbage med fornyede kræfter andre steder i virksomheden, mens andre vælger at søge nye græsgange andre steder.

Individuelt forløb

Pris: 850 kr. pr. konsultation

Kursusleder: Psykolog Charlotte Morvad