Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Stress i en organisatorisk kontekst

I disse tider er der stort fokus på stress og sygefravær i arbejdslivet. Den gængse forståelse er, at det er problemer, der skal undgås eller fjernes - og det er langt hen ad vejen den enkelte person, der skal have hjælp til at lære at håndtere sin arbejdssituation på mere hensigtsmæssige måder. Denne hjælp kan ydes på forskellige måder afhængig af, hvordan stress forstås.

Målgruppe:
Forløbet henvender sig til virksomheder, der har problemer med for højt sygefravær eller som ønsker at forebygge stress i organisationen.

Formål:
Formålet med forløbet er at se på virksomheden og organisationenskulturen i forhold til stress med henblik på at identificere stressfremkaldende faktorer. Efter et oplæg om stress vil såvel ledere som medarbejdere skulle igennem et coachforløb. Der vil efterfølgende blive givet feed-back på processen, som gerne skulle udmønte sig i et mere konkret billede af organisationens stress-kultur samt bud på forslag til ændringer.

Pris: 1200 kr. eks moms pr. time

Erhvervspsykolog: Per Thorseth