Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Supervision og coaching

Supervision for psykologer:
Psykologerne i Psykologhuset Aarhus superviserer psykologer med henblik på autorisation og specialistgodkendelse. Supervisor vil møde supervisanden i dennes egne metoder, styrkesider og dilemmaer. I supervision af terapeutiske forløb vil der være et særlig fokus på den systemiske forståelse og denne metodes evne til at skabe mentale forandringer sideløbende hermed også de kropslige og følelsesmæssige processer, der uundgåeligt må følge med enhver erkendelsesproces.
(Om de enkelte psykologers specialer se under "Psykologer")

Individuel supervison (for læger, lærere, pædagoger, ledere m.fl.)
Supervision og coaching tager udgangspunkt i samspillet mellem personen, hans/hendes rolle/funktion, og den øvrige organisation. Her har du mulighed for at få den sparring omkring vanskelige beslutninger, samarbejdsproblemer, konflikter, stress m.m., som du ikke får i din egen organisation. Du får mulighed for at dele dine overvejelser med os, og vi vil med "neutrale" øjne give dig det med- /modspil, som kan forøge din indsigt i personlige mønstre og handlemuligheder.

Gruppe supervision
Gruppe supervision er en struktureret gruppesamtale på 3 timer med 5-7 personer. Deltagerne i gruppen er på skift i dialog med supervisor, hvor de øvrige deltagere lytter med og udgør et baggrundsteam, som bidrager med deres ressourcer og muligheder bl.a. som reflekterende teams. Metodemæssigt tages der udgangspunkt i systemisk tænkning, som krydres med rollespil.

Gruppesupervision er en god idè:

  • Når medarbejdere ønsker faglig udfordring eller står over for faglige etiske og moralske dilemmaer.
  • Når man oplever tegn på stress og udbrændthed.
  • Når man sammen med kollegaer oplever problemer, som fylder i hverdagen, fordi de ikke bliver løst.
  • Når man er en gruppe, der ønsker at fungere som et team eller en ny gruppe, som ønsker et fælles fagligt ståsted.

Gruppe supervisionens særlige styrke er, at man inddrager gruppen, som repræsenterer en rigdom af tanker, nysgerrighed, viden, associationer, livserfaring og kreativitet. Vi arbejder ud fra den anerkendende dialog, som gør, at ressourcerne i det enkelte menneske styrkes og synliggøres.

Inden gruppe supervisionen starter, udarbejder gruppe og supervisor en kontrakt med bl.a. aftaler om mål, ønsker, gensidige forventninger, tidsramme, sted og tavshedspligt.

Pris: 1200 kr. + moms pr. time