Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Sygesikringen

Måske er du berettiget til psykologhjælp dækket delvis af Sygesikringen. Nedenfor kan du se de årsager, der kan berettige til en sådan henvisning. Hvis dit behov for hjælp skyldes en af de nedennævnte årdager, skal du henvende dig til din egen læge, der kan give dig en henvisning. Berettiget til psykologhjælp med henvisning fra lægen er:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til psysisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der får foretaget provokerende abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression
 • Personer med let til moderat angs /OCD

Henvisningen må ikke være udstedt senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. (dispensation op til 12 mdr.) Der ydes tilskud til masimalt 12 konsultationer, som kan gives som induviduel konsultationer, som to-personers konsultationer eller som gruppekonsultationer. Hvis du har fået en henvisning kan du kontakte Psykologhuset, hvorved vi hurtigst muligt vil finde en tid til dig.

Per Thorseth er tilknyttet den offentlige sygesikring.