Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Uddannelse i Business Coaching

Psykologhuset tilbyder følgende uddannelse i Business Coaching:

Målgruppen
Business Coaching henvender sig primært til erfarne ledere, som ønsker at bruge coachingen, som et redskab i deres daglige ledelse. Så hvis du har en daglig ledelsesfunktion eller et ansvar for en gruppe mennesker, hvor dialogen er vigtig for at motivere, udfordre og udvikle det enkelte individ, så kan denne coaching-uddannelse være noget for dig.

Formål

  • at skabe en uddannelse i coaching, som er teoretisk solidt funderet
  • skabe en uddannelse som gennem praktiske øvelser sikrer at kursisternne kan bruge teorien i praksis
  • samle de mange forskellige tilbud om coaching i èt kvalificeret undervisningstilbud
  • sikre via eksamination, at kun kvalificerede coaches får certificeringsbevis

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er inddelt i 3 overordnede moduler. Modul 1 og 2 kan tages uafhængigt af hinanden. For at tage modul 3 skal man have deltaget i modul 1 og 2.

Business Coaching
Grunduddannelse
(4 moduler à 2 dg)

Coaching i teams og grupper
(2 moduler à 2 dg)

Certificering i Business Coaching
(4 moduler à 2 dg. Inc. Eksamen)

Priser
Modul 1: 8 dages varighed 340.000 kr
Modul 2: 4 dages varighed 160.000 kr
Modul 3: 8 dages varighed 340.000 kr.

Deltagerantal 20-25 kursister

Undervisere Psykologerne Per Thorseth og Hanna El-Kholy