Psykologhuset Aarhus

Et af Aarhus største og ældeste kliniker for psykologer

Virksomheder og organisationer

Indenfor det erhvervspsykologsike felt arbejder vi med flere typer af opgaver og procesforløb.

Krisehjælp til medarbejdere
Vi tilbyder krisehjælp til medarbejdere, der har været udsat for tabaf familiemedlemmer eller kolleger, fyring, stress, angst og depression. (Se vores kontrakt/rabat-ordning)

Psykisk arbejdsmiljø
I forhold til "det psykiske arbejdsmiljø" gennemfører vi eksempelvis også målrettede undersøgelser og analyser. Vi konsulterer virksomheden gennem hele processen fra det nødvendige forarbejde over selve undersøgelsen, der til sidst udmønter sig i en rapport. Ud fra synliggjorte problemstillinger skabes der løsninger til det forløb, der efterfølgende skal gøre det muligt for virksomheden, lederne og medarbejderne at skabe ændringer i et konstruktivt og fremadrettet perspektiv.

Coaching
Vi samarbejder med firmaer, der tilbyder deres ledere og medarbejdere coaching med det formål, at udvikle de faglige og personlige kompetancer.
Med business coaching henvender vi os primært til ledere, der ønsker at bruge coachingen i deres daglige ledelse til dels at udvikle den personlige lederstil, og dels til at udvikle kommunikationsstrategier, der skaber motivation hos kolleger og medarbejdere i forhold til bedre at nå virksomhedens mål. (Se coaching_uddannelse)
I team-coaching arbejder vi med grupper og gruppeprocesser. Disse metoder kan forebygge stress og øge medarbejdernes trivsel og effektivitet.

Organisationsudvikling
Vi kan også tilbyde vore kompetancer i forhold til organisationer, der har behov for fornyelse. Gamle traditioner i virksomheden kan være hæmmende for, at den nye udvikling kan udfolde sig. Der kan være tale om et generationsskifte, ændringer i produktionen, i udbud og efterspørgsel m.v.. Med den hastige teknologiske udvikling stilles der i dag høje krav til virksomheder og organisationer om at følge med, og her kan erhvervspsykologen gå ind og være en katalysator på omstillingsprocessen.

Foredrag, kurser
Vi holder foredrag, der kan give inspiration til virksomheden og udvikler kurser med udgangspunkt i organisationens særlige ønsker og behov.